Araştırma Görevlisi Kadrosu Kapsam Değişikliği

15 Kas

Fakültemizde görev yapan veya görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca diğer Üniversitelere görevlendirilenlerden lisansüstü eğitiminde tez aşamasında olanların kadro iadelerinin yapılarak Üniversitemize geri atanmaları koşulu ile 2547 sayılı Kanunun 50/d kapsamından 33/a kapsamına geçişleri ile ilgili başvuru süreci başlamıştır. Fakültemiz özlük işleri biriminden konu ile ilgili gerekli ve detaylı bilgiye ulaşılabilir.