AnabilimDalı Öğrencimiz Yüksek Lisanasını Başarı ile Tamamladı.

20 May

Anabilimdalımız yüksek lisans öğrencilerinden Alp Eren AYDIN “Ortaokul Öğrencilerinin Sporda Sosyalleşme Düzeylerinin Bazı Değilkenler Açısından İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasını Doç. Dr. Nurper ÖZBAR danışmanlığında başarı ile sunarak Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kendisini tebrik ediyor bundan sonraki bilimsel çalışmalarında başarılar diliyoruz.