Dekan Mesajı

Merhaba,

Fakültemiz, 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 25.01.2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı kararname ile akademik faaliyetlerini Spor Bilimleri Fakültesi adıyla sürdürmektedir. Fakültemiz, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’nde yer almaktadır.
Fakültemiz bünyesinde bulunan 4 bölümden 3 tanesinde 5 programa öğrenci kabul etmektedir. Bunlar: Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü(Normal Öğretim-II. Öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümüdür(Normal Öğretim-II. Öğretim).
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’ndeki eğitim-öğretim programının amacı, öğretmen adayını Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili dersleri uygulayabilecek, genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.
Hızlı gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli elamanları ve yöneticileri yetiştirme amacıyla yola çıkan Antrenörlük Eğitimi Bölümü, bu amaca yönelik eğitim-öğretim plan ve programı uygulamaktır.
Spor Yöneticiliği Bölümü; spor organizasyonları, spor endüstrisi, spor tesisleri, spor pazarlaması, spor ekonomisi gibi birçok alanda hizmet verebilecek entelektüel düşünebilen, girişimci, karar verme yetkinliğine sahip, yaratıcı ve problem çözme kabiliyeti yüksek spor yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Amacımız, ülkemizde ve dünyada, beden eğitimi ve spor alanlarında, çalışmalarını yürütebilme donanımı ve becerisine sahip beden eğitimi ve spor uzmanları mezun etmektir; böylece, mezunlarımızın, serbest ve devlet kurumlarında görev alması hedeflenmektedir.
Kuruluşu çok yeni olmasına rağmen fakültemiz çok kısa bir sürede, Rektörlüğümüzün de destekleriyle, akademik kadrosunu oluşturmuştur. Fakültemizde 1 Profesör Dr., 2 Doçent Dr., 8 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 2 Arş. Gör. ve 6 İdari Personel görev yapmaktadır. İlerleyen yıllarda, akademik kadrosu, öğrencisi, mezunları ve paydaşları ile birlikte fakültemizin hep daha ileriye, hep daha iyiye gideceği inancımız sonsuzdur. 

Sevgi ve saygılarımla…                                                               Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ