Tarihçe

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 25.01.2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı kararname ile akademik faaliyetlerini Spor Bilimleri Fakültesi adıyla sürdürmektedir. Fakültemiz, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’nde yer almaktadır.

Fakültemiz,  Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde özel yetenek sınavı ile 40 öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor ABD' mız, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD ile ortak Lisans Üstü programlar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 15/08/2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Yüksek Lisans ve Doktora programına öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile açılmış olup, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır.

Spor Yöneticiliği Bölümü; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile  açılmış olup, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında I. ve II. Öğretim programlarına öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır..

Fakültemiz bünyesinde Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümleri arasında Çift Anadal Programı (ÇAP) uygulanmaktadır.

Fakültemizde 1 Profesör, 6 Doçent, 6 Dr.Öğr.Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi ve 7 İdari Personel görev yapmaktadır. Fakültemizin akademik ve idari personel sayısının yeterli seviyeye ulaştırılması hususunda çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Fakülte binamızın projelendirilmesi yapılmış olup 2018 yılı içerisinde inşaatına başlanılacaktır.

Fakültemizde eğitim öğretim süresi 8 yarıyıl olup, öğretim dili Türkçedir.