Vizyon - Misyon

Misyon       

Sağlıklı düşünme gücüne sahip, Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, insan hareketinin; fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarını kavrayabilen, sporun toplum üzerinde etkilerini izleyip değerlendirebilen, bireyin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli kullanımına hizmet eden bireyler ile spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflemiş araştıran ve analitik düşünen bireyleri yetiştirerek Türk sporunun ve toplumunun hizmetine kazandırmaktır.

Vizyon

Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren; multidisipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik, sportif ve etik değerlerden ödün vermeyen lider bir kurum olabilmektir. Yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek,  çağdaş bilgi,  beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak,  bu özelliklere bağlı olarak alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunan lider bir kurum olmaktır.