Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölüm Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Hakkı ÇOKNAZ (Dekan V.)

Dr.Öğr. Üyesi Levent GÖRÜN (Bölüm Başkanı)

Dr.Öğr. Üyesi Müberra ÇELEBİ

Okutman Pelin USTAOĞLU

Öğr. Gör. Engin EFEK

Dr.Arş.Gör. Kadir TİRYAKİ