Öğrenci Danışmanlığı

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

D.Ü.Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Bölüm

1

2

3

4

I.Öğretim

II.Öğretim

I.Öğretim

II.Öğretim

I.Öğretim

II.Öğretim

I.Öğretim

II.Öğretim

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Öğr.Gör.

Engin EFEK

Arş.Gör.

Kadir TİRYAKİ

Arş.Gör.

Kadir TİRYAKİ

Arş.Gör.

Kadir TİRYAKİ

Antrenörlük Eğitimi

Öğr.Gör.

Engin EFEK

Okt. Pelin

USTAOĞLU

Okt. Pelin

USTAOĞLU

Öğr.Gör.

Yavuz ÖNTÜRK

Spor Yöneticiliği

Arş.Gör.

Mensur PEHLİVAN

Arş.Gör.

Mensur PEHLİVAN