Yemek Bursu 2016-2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi boyunca ekonomik durumları yetersiz olan Üniversitemiz öğrencilerine yemek bursu verilecektir. Yemek bursu için Fakültemize Beş (5) öğrenci kontenjanı ayrılmıştır. Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuru formlarını, ekleriyle birlikte 20.10.2016 tarihine kadar danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yemek Bursu Başvuru Formu

Düzce Üniversitesi Yemek Bursu Yönergesi

Değerlendirme Formu

   AÇIKLAMALAR:

  Öğrencilerin Başvuru Formuna Eklemesi Gereken Belgeler
 •  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 •  Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
 •  Ailenin Gelirini Gösterir Belge / Maaş Bordrosu
 •  Özür Durum Belgesi ( Özür Durumu Olan Öğrenciler )
 •  Şehit Yakınlık Derecesini Gösterir Belge ( Şehit Yakını Olan Öğrenciler )
 •  Yüksek Öğrenim Gören Kardeş Varsa Öğrenim Belgesi
  Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler

  Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın, yazılı olarak başvurmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilirler.

 • Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
 • Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
 • Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler.

  Yukarıda şartları sağlayan doğrudan yemek bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin; belgeleri ile birlikte en geç 20.10.2016 tarihine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yapmaları gerekmektedir.

   Yemek bursu alamayacak öğrenciler

 • Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
 • Devlet ve Üniversite burslusu olmayan yabancı uyruklu öğrencilere,
 • Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine,
 • Uyarma dışında disiplin cezası bulunan öğrencilere,
 • Bu yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere.