Bitirme Tezi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bitirme Tezi Hazırlığı 

Bitirme Tezinin Amacı: Öğrencilere, eğitim öğretim süreci boyunca edindikleri alan bilgilerini ve temel bilgileri bilimsel araştırma ve yazma tekniğine uygun olarak hazırlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

BİTİRME TEZİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER

(Her yıl Akademik Takvime göre belirlenir ve Bölüm Başkanlığınca ilan edilir)

  • Bitirme tezi öneri formunun teslim edilmesi: (Güz Dönemi Vize Haftası)
  • Bitirme tezi ilk bölümünün teslimi: (Güz Dönemi Final Haftası)
  • Bitirme tezi teslimi: (Bahar Dönemi Vize Haftası)
  • Bitirme Tezi Posterlerinin Sunumu: (Bahar Dönemi Final Haftası)
  • Bitirme tezinin son haliyle teslim edilmesi: (Bahar Dönemi Final Haftası)